2

Pieni koululainen ja muutamia ajatuksia lasten koulunkäynnistä

Koulu alkoi täällä sunnuntaina; täällähän viikko alkaa siis sunnuntaina ja viikonloppua vietetään perjantaina ja lauantaina. 5-vuotias aloitti koulun, tyttö jatkoi ala-asteella ja vanhin poika yläasteella. 3-vuotias on vielä kanssani kotona. Hän ei vielä mielestäni tarvitse sen kummempia aktiviteetteja, vaan sisarusten seura iltapäivisin ja leikkiminen itsekseen aamupäivisin tuntuvat tarjoavan riittävästi toimintaa. Itse pyrin lomittamaan työni 3-vuotiaan yö- ja päiväuniin sekä joskus myös hetkiin, jolloin lapset leikkivät keskenään rauhassa. Lue loppuun

Mainokset
1

Ajatuksia etäkoulu Kulkurista

Ensimmäinen lukukausi Kulkurin oppilaana on takana ja ajattelin kirjoittaa pienen koosteen ajatuksistamme ja kokemuksistamme Kulkuriin liittyen. Olemme pääosin käyneet Kulkuria kirjekurssina, mutta Kulkurista on saatavana myös verkko-opetusta, johon poika osallistui matematiikan osalta. Molemmissa on hyvät ja huonot puolensa. Tuohon matematiikan kurssiin ei välttämättä tarvinnut oppikirjaa ollenkaan vaan opiskeltava sisältö löytyy verkosta. Tämä on ollut näppärää, varsinkin kun olemme matkustelleet Algerian ja Suomen välillä eikä oppikirjoja ole tarvinnut raahata mukana. Toisaalta meillä on kyllä pidetty jostakin syystä enemmän kirjekursseista ja oikeista oppikirjoista. Oppikirjoissa sisältöä on kuitenkin paljon laajemmin saatavilla kuin verkko-opetusmateriaaleissa ja jotenkin oppikirjoihin tottuneet lapset myös tietyllä tavalla osaavat opiskella paremmin kirjoista lukemalla kuin verkon kautta. Tuohon verkkokurssiin liittyy myös muutamia vapaaehtoisia verkkotunteja, mutta ne ovat valitettavasti olleet sellaisina ajankohtina, ettei poika ole toistaiseksi päässyt niihin osallistumaan, joten niistä en osaa sanoa mitään.

Kirjekurssit toimivat niin, että lapset opiskelevat kotona itsenäisesti vastuuhenkilön (meillä lähinnä minun) johdolla ja suorittavat vaaditut kokeet ja tehtävät, jotka lähetetään opettajille joko kirjeitse tai skannattuina sähköpostin liitteenä. Opettaja tarkastaa kokeet ja lähettää niistä oppilaille palautteen. Tässä kohtaa on sanottava, että palautteet ovat olleet tosi kivoja! Koskaan Suomessa opettaja ei ole kirjoittanut niin kannustavia viestejä koearviointeihin kuin näissä Kulkurin palautteissa on ollut! Olen ajatellut, että palautteiden kautta pyritään varmaankin luomaan edes jonkinlaista sidettä opettajan ja oppilaan välille. Olen itse ollut helpottunut siitä, että vaikka päävastuu opettamisesta on edelleenkin minulla, niin suomalainen pätevä opettaja kuitenkin arvioi lasten edistymistä ja antaa siitä palautetta. Kaikki Kulkurin opettajatkaan eivät muuten välttämättä asu Suomessa; juuri lähetimme koelomakkeita Saksaan arvioitavaksi; kulkuriperiaate toimii siis puolin ja toisin – niin opettajien kuin oppilaidenkin kohdalla, mikä on mielestäni tosi hieno juttu!

Opiskelu Kulkurissa on itsenäistä ja vaatii tietynlaista itsekuria, jotta tehtävät tulevat tehdyiksi ja opiskeltavat asiat omaksutuiksi. Valitsimme tälle lukuvuodelle lapsille kaikki soveltuvat aineet Kulkurista siitä huolimatta, että he ovat käyneet myös algerialaista koulua. Olen toki kotona pyrkinyt katsomaan, ettei lapsille tulisi paljon päällekkäistä työtä; jos jokin asia on jo opittu, emme ole välttämättä tehneet siitä kaikkia tehtäviä oppikirjasta. Verkkokurssilla poika siirtyi monesti, opettajankin ehdotuksesta, suoraan näytön paikka -kokeisiin. Ajatuksena oli, että järjestely jatkuu ehkä vain tämän yhden lukuvuoden ajan ja ajattelin, että lasten on helpompi palata omille luokka-asteilleen Suomessa, kun kaikki aineet on todistettavasti suoritettu suomalaisen opetussuunnitelman mukaan. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että järjestely saattaa jatkua pidempään, jolloin olen ajatellut, että kenties ensi lukuvuonna valitsemme Kulkurista vain suomen- ja englanninkielen ja luotamme muissa aineissa algerialaisen koulun opetukseen. Algerian koulutus vaikuttaa matemaattisesti orientoituneelta ja matematiikan opetus on mielestäni yllättävänkin korkeatasoista. Juuri äskettäin tyttö teki Kulkurin matematiikan koetta ja kuulin hänen pohtivan ääneen nimitystä ”särmä” ensin arabiankielen kautta, jotenkin näin: ”Tämä me juuri opittiin Algeriassa. Tämä on arabiaksi se-ja-se ja on varmaankin suomeksi särmä”. Oli aika jännää huomata, että arabiankielinen termi oli hänelle tutumpi kuin suomalainen! Lisäksi olen välillä pohtinut, että esimerkiksi Suomen luonnon yksityiskohtien opiskelu keskellä algerialaista todellisuutta on hieman keinotekoista.

Algeriassa pelkkä kotikouluttaminen on muuten kiellettyä; maassa on koulupakko – ei pelkästään oppivelvollisuus, kuten Suomessa. En kylläkään ole aivan varma, koskeeko tämä laki meidän lastemme kaltaisia lapsia, jotka oleskelevat maassa väliaikaisesti. Toisaalta Algerian lain mukaan jokainen lapsi, jonka isä on algerialainen, on myös algerialainen eli lain mukaan lapsemme katsotaan algerialaisiksi. No, en edes lähtenyt ottamaan asiasta selvää, koska lapset itse halusivat mennä Algeriassa kouluun, mikä on kyllä osoittautunut erinomaiseksi ratkaisuksi niin kielen- kuin kulttuurinkin oppimisen kannalta. Kulkurissahan on mahdollista tarvittaessa suorittaa koko perusopetuksen oppimäärä ja saada päättötodistus. Itse toivoisin, että ainakin nämä kaksi vanhinta lasta, jotka ehtivät käydä Suomessa useamman vuoden suomalaista ala-astetta, saisivat päättötodistuksen Suomesta – asuimmepa sitten missä maassa tahansa!

2

Ensikokemuksia etäkoulu Kulkurista

Olemme nyt pikkuhiljaa aloitelleet opintoja etäkoulu Kulkurin kautta. Olemme opiskelleet lähinnä silloin, kun lapset ovat itse halunneet, koska olen halunnut, että lapset saavat viettää myös kesälomaa. Toisaalta jokainen opiskeltu asia auttaa syksyn aikataulutuksessa. Yllättävän paljon lapset ovat halunneet opiskella aivan omaehtoisesti. On mukava huomata, että opiskelusta ei ole tullut heille ”pakkopullaa”, vaan että se voi olla myös hauskaa!

Otimme kaikki kurssit, pojan matematiikan kurssia lukuunottamatta, kirjallisina kursseina. Pojan matematiikan kurssi oli tarjolla ainoastaan verkkokurssina, joka alkaa syyskuussa. Saapa nähdä, miten opiskeleminen verkon kautta sujuu! Toisaalta mukavaa, että näemme tämänkin puolen etäkoulu Kulkurista, vaikkei itsellänikään ole vielä aivan tarkkaa käsitystä siitä, miten opiskelu käytännössä tapahtuu.

Muistatteko, kun viime lukukaudella tai -vuonna valitin, ettemme ole oikein olleet innostuneita opiskelemaan luonnontietoa, mistä olin erittäin yllättynyt; pidämmehän luonnosta ja erityisesti eläimistä. Syyksi epäilin vanhahtavaa, tylsähköä oppikirjaa. Tietysti luonnontietoa olisi parasta opiskella ulkona, luontoa konkreettisesti tutkien, mutta opiskeltaessa Suomen luonnon lajistoa, ei Algerian luonnon tutkiminen juurikaan auta… Täältä löytyy toki joitakin samoja eläin- ja kasvilajeja kuin Suomestakin, mutta luonto sinällään ja jo pelkästään vuodenajatkin ovat kuin eri puusta veistettyjä. Tästäkin syystä kirjan merkitys opiskelussamme on korostunut.

Epäilyni oppikirjan vaikutuksesta innottomuuteen opiskella luonnontietoa sai nyt vahvistuksen! Tilanne on nimittäin kääntynyt päälaelleen! Nyt tyttö on innostunut juurikin luonnontiedon opiskelusta saatuaan uuden oppikirjan; Jäljillä -kirja on mielestäni tosi hyvä – vähän sellainen tietosanakirjamainen ja kaikenlisäksi vieläpä kovakantinen! Erityisen mielenkiintoista on ollut tutustua erilaisiin lemmikkieläimiin ja niiden hoitamiseen. Ohjausaineistosta löytyy jokainen oppitunti valmiiksi suunniteltuna, mikä kyllä vähentää tällaisen epäpätevän opettajan huolta siitä, osaanko keskittyä oleelliseen ja opetanko varmasti kaiken tarpeellisen.

 

Tyttö on tykännyt erityisesti ohjausaineistosta sekä oppikirjasta löytyvistä vihkotehtävistä. Hän on paneutunut vihkotehtäviin huolella, vaikka ei oikein vielä jaksakaan kirjoittaa kovin pitkiä tarinoita ja vastauksia kysymyksiin. Piirtämisestä hän sen sijaan tykkää ja vihko onkin jo aika värikäs! Hänen kohdallaan omien oppikirjojen työstäminen saattaisi olla oikein toimiva vaihtoehto. Tässä kohtaa täytyy myöntää, että olen huomannut varsinkin tytön kohdalla olevan pelkästään positiivista, että lopullinen ”auktoriteetti” ja töiden arvostelija on etäkoulu Kulkurin opettaja Suomessa. Vaikka lapsilla ei olekaan varsinaista kontaktia näihin opettajiin, huomaan, että työt tehdään huolellisemmin, kun ne annetaan jonkun muun arvioitaviksi. Tämäkin vihko on tarkoitus lähettää Suomeen. Tietysti aina pitäisi opiskella vain itseään varten, mutta huomaan, että tämän ikäisille lapsille, tai ainakin meidän lapsille, myös aikuiselta saatu palaute on erityisen merkityksellistä. Lapset eivät vielä ihan täysin ole sisäistäneet sitä, mitä opiskeleminen itseä varten tarkoittaa.

Olemme aloittaneet myös muun muassa englannin opiskelun. Tytöllä on ollut hieman motivoitumisvaikeuksia englannin opiskeluun, enkä oikeastaan asiaa ihmettele; täällä kun hänen ikäisensä eivät yleensä opiskele englantia, vaan sen opiskelu alkaa vasta 7-luokalla. Monilla täällä on ollut myös käsitys, ettei englanti ole kovin tärkeä kieli. Nyt tosin olen huomannut, että monet nuoret ovat alkaneet pitää englantia tärkeänä, kansainvälisenä kielenä! Esimerkiksi toinen lääkäriksi opiskelevista kaksosista kertoi, että Algeriassakin osa heidän opinnoissaan käyttämistä materiaaleista on englanninkielisiä.

Onneksemme lapsilla on viisi serkkua, jotka muuttivat Amerikasta takaisin Algeriaan noin vuosi sitten. Meillä oli tytön kanssa suunnilleen samanikäinen serkku yökylässä ja uskon, että tämä lisäsi myös meidän tytön motivaatiota englannin opiskeluun. Toki lapset puhuivat keskenään pääosin arabiaa, mutta tyttöä selkeästi harmitti, kun hän ei ymmärtänyt, mitä puhuin hänen serkkunsa kanssa. Poika sen sijaan jo ymmärsi suurimman osan käymästämme englanninkielisestä keskustelusta. Tytön serkku kiinnostui tytön englannin oppikirjasta, jota he lukivat yhdessä. Tytöt katsoivat myös elokuvia DVD:lta englanninkielisenä. He taisivat katsoa ainakin Itse Ilkimys 2:sen, joka vaikutti aikamoisen hauskalta aikuisestakin sen vilahduksen perusteella, mitä ehdin katsoa. Kaksi vanhinta lasta kävi katsomassa kyseisen elokuvan Suomessa tytön saatua leffaliput palkkioksi tv-esiintymisestään ja elokuva oli heidän mielestään niin hauska, että he toivoivat saavansa sen myös kotiin. Tässä muuten vielä lasten isän suosittelema sivusto lasten englanninkielen opiskeluun: http://www.starfall.com/ .

Pojan englannin opiskelua auttaa huomattavasti oppikirjan mukana tullut CD! Äänitehosteineen ja selkeästi luettuine teksteineen se on oiva apu opiskelussa.

Ensiaskeleet etäkoulu Kulkurin kanssa ovat olleet mielenkiintoisia ja rohkaisevia!

(Lisätietoja Etäkoulu Kulkurista löytyy täältä: http://peda.net/veraja/kulkuri)

 

 

14

Kulkurina Kulkurikoulussa

Palasin Algeriaan noin viikko sitten. Täällä on jännitetty vanhimman pojan ala-asteen loppukokeiden tuloksia ja poika pääsi kuin pääsikin läpi! Tänään on juhlittu kakkukahvien kera. Loppukokeisiin suhtauduttiin täällä aikamoisella vakavuudella: kokeita vahtimassa oli poliisit ja koulun henkilökunta vaihdettiin kokeen ajaksi! Suomessahan edes ylioppilaskokeissa ei toimita noin. Osa oppilaista jännitti koetta niin, ettei pystynyt kunnolla nukkumaan edellisenä yönä ja moni taisi suoriutua kokeesta selkeästi omaa normaalitasoaan heikommin: kaikki eivät päässeet koetta läpi pojankaan luokalla, tosin kokeen saa yrittää uusia kerran. Pojan luokalla vanhemmat ja sukulaiset olivat lupailleet lapsille uskomattoman isoja lahjoja, jos he läpäisevät kokeet; jollekin oli luvattu uusi polkupyörä ja jollekin toiselle tietokone. Vanhemmatkin siis tuntuivat pitävän kokeen läpäisemistä erittäin tärkeänä. Onnellisen näköinen poika pyöräili meitä tänään vastaan uudella polkupyörällään.

Meillähän lapset käyvät algerialaista koulua lähinnä omasta toiveestaan ja saadakseen ikätovereiden seuraa sekä oppiakseen arabiaa ja Algerian kulttuuria. Meillä pääpaino on ollut Suomen oppimäärän opiskelemisessa kotikoulun kautta. Mutta jotakin algerialaisessa koulussa on jäänyt myös lasten mieleen, koska poika läpäisi kokeen! Ja täytyy myöntää, että koulun opetus on tukenut minun opetustani kotona, koska esimerkiksi matematiikassa on tietysti opiskeltu osittain samoja asioita. Lisäksi olen ollut erittäin tyytyväinen siihen, että lapset ovat oppineet arabiaa ja Algerian kulttuuria tavalla, joka olisi ollut mahdotonta Suomessa ja jota en itse pystyisi mitenkään opettamaan!

Seuraavaksi poika hyppääkin  suoraan kuudennen luokan yli seiskalle, yläasteelle. Älkää kysykö, miksi Algeriassa jätetään kuudes luokka väliin.

Olen jo alkanut valmistautua lasten seuraavaan kouluvuoteen. Ilmoitin nimittäin lapset etäkoulu Kulkuriin (kts. http://www.peda.net/veraja/kulkuri), jonka kautta aiomme jatkaa Suomen oppimäärän opiskelemista, tyttö 4.:lla luokalla ja poika 6.:lla luokalla. Tämän lisäksi lapset jatkavat koulua myös algerialaisessa valtion lähikoulussa, tyttö ala-asteella ja poika yläasteella. Valitsin Kulkuri-koulusta molemmille kirjalliset kurssit kaikista mahdollisista aineista. Pojan matematiikan kurssi oli tarjolla ainoastaan verkkokurssina eli sen osalta pääsemme tutustumaan myös verkko-opiskeluun kulkurissa. Päätin valita kirjalliset kurssit ensinnäkin sen takia, että ne eivät mielestäni ole niin aikatauluihin sidottuja kuin verkkokurssit eli voimme edetä paremmin omien aikataulujemme mukaan. Lisäksi kirjallisten kurssien hinta oli hieman verkkokursseja edullisempi – toki uskon, että myös minun vastuuni opettajana on suurempi. Päädyin Kulkuri-kouluun, koska näin lapsilla on mahdollisuus saada opinnoistaan todistus ilman, että meidän tarvitsee matkustaa Suomeen testauttamaan lasten osaaminen. Lisäksi kaipasin tukea omaan opettamiseeni; nyt tukenani on Kulkurikoulun tarkat opetussuunnitelmat ja pätevä opettaja arvioi lasten koe- ym. suoritukset. Itse asiassa Suomessakin kotikoulutettaville lapsille osoitetaan valvova opettaja, joka käy ajoittain perheen kanssa läpi lapsen opintojen etenemistä.

Myös kirjat sai kätevästi tilattua Kulkuri-koulun kautta ja minulla olikin Suomesta raahattavana lähes 15 kiloa pelkästään lasten oppimateriaaleja. Tällä kertaa maksoin kiltisti yhdestä lisälaukusta, mutten siltikään pystynyt taaskaan tuomaan Suomesta kaikkea, mitä olisin halunnut. Toisaalta näissäkin tavaroissa oli jo raahaamista; turvaistuin, rattaat ja laukut painoivat yhteensä lähes 100kg ja sen lisäksi kannoin poikaa Manducassa. Äitini auttoi laukkujen kanssa Suomen päässä ja kun olin juuri miettimässä Algerian päässä, miten ihmeessä saan kaikki tavarat raahattua lyhyen matkan päähän, alueelle, missä mies oli odottamassa, tuli eräs saksalainen nainen kysymään, tarvitsenko apua. Hän ei siis tuossa vaiheessa ollut vielä edes nähnyt matkatavaroideni runsautta, vaan ajatteli vain ystävällisesti kysyä, voisiko auttaa yksin lapsen kanssa matkustavaa äitiä. Kun saimme kaikki tavarat kärrättyä mieheni luokse, kysyin häneltä, miten ihmeessä voin kiittää. Hän totesi vain, että uskoo hyvän kiertävän maailmassa; kun hän nyt auttoi minua, tulen minä varmasti auttamaan jotakin toista, jolloin hyvän kierre jatkuu ja jatkuu. Miten kaunis ajatus! Ja miten kaunis ele!

No, takaisin opintojen suunnitteluun… Kulkurikoulun kautta sain siis lapsille kirjat, opintosuunnitelmat sekä opettajille lähetettävät kokeet/tehtävät. Olen nyt alustavasti tutustunut opintosuunnitelmiin ja nyt minulla on aikaisempaa varmempi tunne siitä, mitä lasten tulee ainakin hallita kunkin jakson päätyttyä ja mihin tulee kiinnittää huomiota oppitunneilla. Kirjat ja tehtävät vaikuttavat erittäin mielenkiintoisilta ja lapset halusivat jo aloittaakin opiskelua hieman. Itsekään en nyt malttaisi odottaa, että pääsemme kunnolla syventymään opintoihin. Luonnontieteen kirjat vaikuttavat paljon viimevuotisia kivemmilta kirjasarjan vaihduttua, mutta toisaalta lapset (ja minäkin) ovat pahoillaan, että englannin kirjasarja vaihtuu myös, koska tämä uusi kirjasarja ei vaikuta läheskään niin kivalta kuin viimevuotinen ja lisäksi se vaikuttaa paljon helpommalta. Äidinkielen ja pojan historian kirjojen osalta kirjasarja pysyy samana kuin viime vuonnakin, mutta tytön matematiikan osalta kirjasarja vaihtuu eikä tämä uusi kirjasarja vaikuta pikaisen tutustumisen perusteella ihan niin kivalta kuin viimevuotinen. Miten eri kirjasarjoissa voikin olla näin suuria eroja?!?!

 

 

Toki aiomme kesällä myös lomailla ja levätä!!!!

Kerron lisää kokemuksiamme etäkoulu Kulkurista, kunhan pääsemme opintojen alkuun.

Myös omat opintoni ovat edenneet hyvin; sain läpi kaikki ensimmäisen vuoden kurssit. Nyt tosin näyttää, että seuraavasta, ja toivon mukaan viimeisestä, puolivuotiskaudesta on tulossa kaikista vaativin. Suurena syynä pieneen blogihiljaisuuteen ovat olleet muun muassa allaolevat kirjat, joita pänttäsin (lähinnä yöaikaan ja pienimmän päiväunien aikaan) tenttiin, joka onneksi meni läpi! Tenttiin tuli allaolevien kirjojen lisäksi vielä kaksi muuta teosta, joista toinen oli englanninkielinen, joten luettavaa oli aika lailla…

I`m back in Algeria; I arrived here already about one week ago. I`ve started to plan my kids`s next school year and registered them to Finnish Kulkuri school, which is a school of distance education for Finnish expatriate children and youth all over the world.

”Kulkuri is a School of Distance Education for Finnish expatriate children and youth all over the world.

 

  • The main subject is the Finnish language and literature.
  • Students can study in their own pace or together in a group.
  • Students can choose to study one subject, several subjects or all of the compulsory subjects in the Finnish National Curriculum through Kulkuri.

When living abroad as a Finn, the Finnish language is always in the minority – yet in an major role. The best way to keep the language skills up is to study in Kulkuri School of Distance Education either through an online course or through traditional correspondence. In an online course students form groups according to their year level and study together with their peers who also live abroad. Correspondence courses are very flexible to personal needs.

If the destination area has no suitable local school and there are no international schools available, a student can do all compulsory studies in the Finnish National Curriculum through Kulkuri.

Supplementing the local studies

Often a Finnish expatriate student goes to a local or international school, and can supplement those studies by attending Kulkuri School of Distance Education by learning about Finland and its culture. The most important subject is the Finnish language and literature.

If there is time and motivation, other recommended subjects are Swedish, History and Social Studies, as well as Environmental Studies. The main factor in choosing the study subjects is the student’s motivation and interest. There is no point in doing two schools at once.

Given the circumstances, Kulkuri Distance School can provide courses for all compulsory school subjects in the Finnish National Curriculum for gaining a compatible degree.

Background information for Kulkuri

Kulkuri is a part of The Finnish Lifelong Learning Foundation, which is the oldest educational organisation in Finland. Kulkuri, formerly known as Expatriate Children’s Compulsory School, has been operating since 1975 and has a solid history of providing quality education to Finnish students in all parts of the world. Today, Kulkuri School of Distance Education has a vast and active co operational network in which information and knowledge about online teaching, technology and education is being exchanged.

Mission statement

Kulkuri School of Distance Education maintains and develops the Finnish language skills for Finnish expatriate children and youth as well as strengthens their cultural identity. At Kulkuri we offer the students modern, high-quality and professional teaching in various compulsory school subjects in the Finnish National Curriculum.

Students can choose from a variety of courses, either correspondence or online, according to their needs and preferences. Students can also choose to do all the compulsory subjects and graduate with a compatible degree.

At our school we invest in professional staff, the developing of our teaching methods and practices, and creating and sustaining a learning environment with the latest technology and skills. A continual developing process and evaluation ensures a high quality of teaching and practices.” (Copied from: http://www.peda.net/veraja/kulkuri/english. Contact information can also found from the web page!)